Vidzemes vasara 2024

ODK Baisie eži

Orientēšanās seriālā „Vidzemes vasara” tiek aicināti piedalīties visi orientieristi, kā arī tie, kas par tādiem cer kļūt. Sacensības notiks trešdienu novakarēs.

Piedāvājumā grupas:

VA,SA,VB,SB,VC,SC,V35,S35,V45,S45,V55,S55,V65,S65,V16,S16,V14,S14,V12,S12,V10,S10 un Izvēle ar visiem vai mazāk kontrolpunktiem pēc dalībnieka vēlēšanās.

VC un SC grupas domātas iesācējiem!

Brīvais starts no 16:00-19:00

Kalendārs

KārtaDatumsVieta
1. kārta26.06.2024Silva
2. kārta03.07.2024Dēļu sils
3. kārta10.07.2024.Lankaskalns, Palsmanes pagasts
4. kārta17.07.2024.Smiltene, Meža iela
5. kārta24.07.2024.Smiltenes aplis, marķējums no Bārs „Jautrais ods”
6. kārta31.07.2024.Smiltenes apkārtne
7. kārta07.08.2024.Launkalne, „Lejaskleperi”
8. kārta (neietilpst kopvērtējumā)09.08.2024Noslēguma pasākums Atpūtas bāze „Slīpi”

Sacensību kārtība

Sacensībās tiek pielietota elektroniskā atzīmēšanās sistēma SPORTident un SPORTident AIR+;

Startā vispirms jāizdzēš SI kartes atmiņa, to ievietojot ierīcē „Clear”;

Pēc tam SI karte jāievieto „Check”, kura pārbauda vai idents informācija ir izdzēsta, kā arī šī stacija aktivizē AIR+ tām SPORTident kartēm, kurām tas ir.

Brīvi izvēlētā laikā izdara starta atzīmi ierīcē „Starts” (Parasto identu ievietojot stacijā, bezkontakta identu pietuvinot stacijai) un dodas distancē.

Arī izvēles dalībniekiem pirms finiša obligāti jāapmeklē pēdējais 96 kontrolpunkts

Finišējot dalībnieks izdara finiša atzīmi ierīcē „Finišs” (Parasto identu ievietojot stacijā, bezkontakta identu pietuvinot stacijai) un pie finiša tiesneša „nolasa” rezultātu.

Kontakta identiem atzīme tiek veikta ievietojot identu stacijā un sagaidot no tās signālu, bezkontakta idents ir jāpietuvina stacijai, signāls, ka atzīme ir veikta ir dzirdams identā, stacija neizdara signālu. Ja bezkontakta idents stacijas tuvumā neizdara signālu, tad atzīmēšanās ir jāveic ievietojot identu stacijā un sagaidot no tās signālu.

Nozaudējot SPORTident 8 karti dalībnieks atlīdzina pilnu tās vērtību 30 eur, par nozaudētu SIAC karti dalībnieks atlīdzina tās vērtību 70 eur.

Ja dalībnieks izstājās no distances, vai arī ir pazaudējis SPORTident karti, obligāti ir jādodas pie finiša tiesneša un jāpaziņo par to.

Vērtēšana

Lai ieskaitītu rezultātu, dalībniekam ir obligāti jābūt dalībnieka numuram. 

Katrā kārtā visi dalībnieki ar ieskaitītu rezultātu saņem punktus kopvērtējuma aprēķināšanai. Punktus iegūst grupas uzvarētāja rezultātu izdalot ar attiecīgā dalībnieka rezultātu un reizinot ar 1000.

Arī “Izvēle” dalībniekiem, kuri apmeklējuši visus KP, punktus aprēķina tāpat.

Punktus “Izvēlē” dalībniekiem, kuri nav apmeklējuši visus kontrolpunktus, piešķir pēc atšķirīgas sistēmas. Labākajam no iepriekšminētajiem piešķir 850 punktus, nākošajiem pēc tabulas ieņemto vietu secībā.

800
750
700
650
500
500
u.t.t.

Ja neviens visus kontrolpunktus nav apmeklējis, tad 1000 punktus piešķir labākajam un nākošajiem kā iepriekš.

Kopvērtējumā ieskaita 5  labākos koeficientus, Lai dalībnieks tiktu apbalvots, viņam jābūt startējušam vismaz 4 kārtās.

Ja diviem cilvēkiem vienā grupā ir vienāds punktu skaits, tad vērtē nākošās kārtas rezultātu. 
Lai dalībnieku apbalvotu

Dalības maksas

Pieaugušie 5,5 eur

Pensionāri, studenti 4 eur.

Bērni no 14 gadu vecuma līdz 17 gadu vecumam 3,5 eur.

Bērni līdz 13 gadu vecumam 2,5 eur.

Dalībnieka numurs 1 eur

SportIdent noma 1 eur

Par abonementa iegādāšanos interesēties pie sacensību tiesneša.

Smiltene novada iedzīvotājiem 8 % atlaide dalības maksai.

Apbalvošana

Kopvērtējumā apbalvo pirmo trīs vietu ieguvējus katrā grupā.

Lai dalībnieks tiktu apbalvots, viņam jābūt startējušam vismaz 4 kārtās (neieskaitot noslēguma kārtu).

Sacensību vieta var tikt mainīta. Informācija par izmaiņām tiek publicēta www.hafnijs.lv un Smiltenes OS whatsapp grupā.

Atbildība

Ierodoties sacensībās dalībnieki apliecina, ka neiebilst orientēšanās sacensību “Vidzemes vasara” laikā uzņemto fotogrāfiju un video materiālu izmantošanai jebkādām orientēšanās sporta sacensību “Vidzemes vasara” mārketinga un reklāmas aktivitātēm, kā arī neiebilst savu personas datu (vārda, uzvārda) publicēšanai dalībnieku sarakstā un rezultātos.

Dalībnieki paši pilnībā atbildīgi par savu veselības stāvokli un gatavību startēt. Startējot distancē, ikviens dalībnieks pats uzņemas pilnu atbildību par savu veselību un rīcību. Par bērniem sacensību zonā un arī distancē pilnībā atbild viņu vecāki/aizbildņi.

Dalībnieki ir informēti, ka sacensību nolikums var tikt mainīts vai papildināts.

VIDZEMES ZIEMA 2023 – 2024

Orientēšanās seriālā „VIDZEMES ZIEMA” tiek aicināti piedalīties visi orientieristi, kā arī tie, kas par tādiem cer kļūt. Sacensības notiks svētdienu pēcpusdienās un sākot ar 22. oktobri.

Kalendārs

KārtaDatumsVieta
1.22/10/2023Smiltene, Zaķu iela
2.29/10/2023Silva R
3.05/11/2023Smiltene, Cērtenes pilskalns
4.12/11/2023Silva A
5.19/11/2023Vidzeme
6.26/11/2023Smiltenes apkārtne
7.03/12/2023Smiltene, Drandu iela
8.10/12/2023Smiltene, Saltupu ceļš
28/01/2024Atpūtas bāze “Slīpi”
10.04/02/2024

Piedāvājumā sešas distances

1. 5.0 – 7.5 km

2. 4.0 – 5.5 km

3. 3.0 – 4.5 km

4. 1.5 – 3.0 km

5. Izvēle 4 KP

6. Izvēle ar visiem vai mazāk kontrolpunktiem

Divas grupas katrā distancē – S un V

Brīvais starts no 12:00 – 15:00

Sacensības tiek slēgtas plkst. 16:00

Sacensību kārtība

Sacensībās tiek pielietota elektroniskā atzīmēšanās sistēma SPORTident un SPORTident AIR+;

Startā vispirms jāizdzēš SI kartes atmiņa, to ievietojot ierīcē „Clear”;

Pēc tam SI karte jāievieto „Check”, kura pārbauda vai idents informācija ir izdzēsta, kā arī šī stacija aktivizē AIR+ tām SPORTident kartēm, kurām tas ir.

Brīvi izvēlētā laikā izdara starta atzīmi ierīcē „Starts” (Parasto identu ievietojot stacijā, bezkontakta identu pietuvinot stacijai) un dodas distancē.

Arī izvēles dalībniekiem pirms finiša obligāti jāapmeklē pēdējais 96 kontrolpunkts

Finišējot dalībnieks izdara finiša atzīmi ierīcē „Finišs” (Parasto identu ievietojot stacijā, bezkontakta identu pietuvinot stacijai) un pie finiša tiesneša „nolasa” rezultātu.

Kontakta identiem atzīme tiek veikta ievietojot identu stacijā un sagaidot no tās signālu, bezkontakta idents ir jāpietuvina stacijai, signāls, ka atzīme ir veikta ir dzirdams identā, stacija neizdara signālu. Ja bezkontakta idents stacijas tuvumā neizdara signālu, tad atzīmēšanās ir jāveic ievietojot identu stacijā un sagaidot no tās signālu.

Nozaudējot SPORTident 8 karti dalībnieks atlīdzina pilnu tās vērtību 30 eur, par nozaudētu SIAC karti dalībnieks atlīdzina tās vērtību 70 eur.

Ja dalībnieks izstājās no distances, vai arī ir pazaudējis SPORTident karti, obligāti ir jādodas pie finiša tiesneša un jāpaziņo par to.

Vērtēšana

Lai aprēķinātu kopvērtējumu, dalībniekam ir obligāti jābūt dalībnieka numuram. 

Katrā kārtā visi dalībnieki ar ieskaitītu rezultātu saņem punktus kopvērtējuma aprēķināšanai. Punktus iegūst grupas uzvarētāja rezultātu izdalot ar attiecīgā dalībnieka rezultātu un reizinot ar 1000. 

Punktus sestajā distancē dalībniekiem, kuri nav apmeklējuši visus kontrolpunktus, piešķir pēc atšķirīgas sistēmas. Labākajam no iepriekšminētajiem piešķir 850 punktus, nākošajiem pēc tabulas ieņemto vietu secībā.

800
750
700
650
500
500
u.t.t.

Ja neviens visus kontrolpunktus nav apmeklējis, tad 1000 punktus piešķir labākajam un nākošajiem kā iepriekš. 

Kopvērtējumā ieskaita pusi plus vienu no visām kārtām.

Dalības maksas

Pieaugušie 5 eur

Pensionāri, Studenti 3.5 eur.

Bērni no 14 gadu vecuma līdz 17 gadu vecumam 3 eur.

Bērni līdz 13 gadu vecumam 2 eur.

Dalībnieka numurs 1 eur

Apbalvošana

Kopvērtējumā apbalvo pirmo trīs vietu ieguvējus katrā grupā ar diplomiem un pārsteiguma balvām.

Laika apstākļu ietekmē sacensību vieta var tikt mainīta. Informācija par izmaiņām tiek publicēta http://hafnijs.lv un Smiltenes OS whatsapp grupā.

Atbildība

Dalībnieki paši pilnībā atbildīgi par savu veselības stāvokli un gatavību startēt. Startējot distancē, ikviens dalībnieks pats uzņemas pilnu atbildību par savu veselību un rīcību. Par bērniem sacensību zonā un arī distancē pilnībā atbild viņu vecāki/aizbildņi.

Vidzemes rogainings 2023

IELŪGUMS

Foto

Rezultāti

Laipni ielūdzam piedalīties sacensībās „Vidzemes roganings 2023”!
Sacensības notiks 2023.gada 1. oktobrī (Svētdienā), starts pulksten 12:00. Sacensību centrs atradīsies Smiltenes novada apkārtnē
, vietu skatīt šeit.

Sacensības notiks kartē, kas apvienota no vairākām orientēšanās kartēm, kuras zīmētas 1975 – 2020 . Korekcijas un labojumi nav.

Noteikumi

Sacensību formāts: Rogainings, laika limits 3 vai 6 stundas ar kājām.
Komandā startē no 2-4 dalībnieki.
Sacensības notiek saskaņā ar sacensību Nolikumu.

Papildinājumi noteikumiem, īpaši norādījumi.

 1. Navigācijā drīkst izmantot tikai kompasu, pulksteni un organizatoru izsniegto sacensību karti. Jebkuras citas iekārtas un līdzekļi var tikt izmantoti mērķiem, kas nav saistīti ar navigāciju. Mobilie telefoni un citas elektroniskās iekārtas pirms starta ir jāievieto necaurredzamā maisā, ko piešķir sacensību organizators.
  2. Distancē iespējama tikšanās ar suņiem un meža dzīvniekiem.
  3. Māju pagalmus šķērsot aizliegts. Mājas ieteicams apiet, lai netraucētu iedzīvotājus. Aizliegtās teritorijas – apdzīvojamā teritorija un dārzi – ir kartē ir attēloti olīvzaļā krāsā. Atklātās teritorijas, koptas pļavas un tīrumi, vietām var būt iežogoti ar mājdzīvnieku ganību žogiem ~ 2m augstiem, vai ar elektriskajiem ganiem.
  4. Katrai komandai distancē obligāti līdzi jāņem izslēgts mobilais tālrunis ar uzlādētu bateriju, lai ārkārtas situācijas gadījumā būtu iespēja sazināties ar organizatoriem. Reģistrējoties komandas norāda līdzi ņemamā mobilā tālruņa numuru. Organizatoru mobilais tālruņa numurs būs norādīts uz komandas numura.
  6. Komandu numuri A5 formātā, paredzēti komandu atpazīstamībai. Numuri jāpiestiprina pie dalībnieka apģērba vai somas izmantojot organizatoru izsniegtos stiprinājumus.

Dalībnieku Grupas

MO, WO, XO (3 un 6 stundu distancēm) – vīriešu, sieviešu un jauktās atklātās grupas.
MJ, WJ, XJ (3 un 6 stundu distancēm)– vīriešu, sieviešu un jauktās junioru grupas, visu komandas dalībnieku vecums līdz 23 gadiem.
MV, WV, XV (3 un 6 stundu distancēm)– vīriešu, sieviešu un jauktās senioru grupas, visu komandas dalībnieku vecums no 40 gadiem.
MSV, WSV, XSV (6 stundu distancei) – vīriešu, sieviešu un jauktās super – senioru grupas, visu komandas dalībnieku vecums no 55 gadiem.
MUV, WUV, XUV (6 stundu distancei) – vīriešu, sieviešu un jauktās ultra veterānu grupas, visu komandas dalībnieku vecums no 65 gadiem.

Dalībnieku vecums tiek noteikts uz 2023. gada 1. oktobri.

Atbildību par savu veselības stāvokli un par apdrošinājumu pret nelaimes gadījumiem un iespējamām traumām uzņemas paši dalībnieki (vecāki par 16 gadiem) vai viņu vecāki/aizbildņi (par dalībniekiem līdz 16 g.v.). Komandas reģistrējas sacensību centrā pilnā sastāvā, saņem sacensību dalībnieku piederumus, personīgi ar parakstu apliecina atbildību par savu, savu bērnu vai aizbilstamo – sacensību dalībnieku veselības stāvokli, iespējamiem nelaimes gadījumiem un iespējamām traumām sacensību laikā. Distanci iespējams veikt, izvēloties maršrutu tā, lai nepakļautu briesmām savu veselību un dzīvību.
Visām grupām – ja komandas sastāvā ir dalībnieki, kas jaunāki par 14 gadiem, obligāts noteikums – viens dalībnieks, kas vecāks par 18 gadiem.

Sacensību programma

no 10:00 dalībnieku ierašanās sacensību centrā, reģistrācija
11:00 karšu izsniegšana
12:00 sacensību starts
15:00 3 stundu sacensību finišs
15:30 3 stundu sacensību uzvarētāju apbalvošana
18:00 6 stundu sacensību finišs
18:30 6 stundu sacensību uzvarētāju apbalvošana

Apvidus

Distance, KP un atzīmēšanās
Sacensību rajonā tiks izvietoti 30 kontrolpunkti – orientēšanās prizmas. Atzīmēšanās sistēma – Sportident. Katram dalībniekam tiek piestiprināta sava SI-karte. Sacensībās jāizmanto SI kartes, kuru ietilpība nav mazāka par 40 kontrolpunktiem. Dalībnieks pats ir atbildīgs par SI karšu ietilpību izvēlētās distances veikšanai. 

Kontrolpunkti ir ar vērtībām no 3 līdz 10 punktiem. Punktu vērtības ir KP numura desmitu skaitlis, piemēram, KP ar  numuru 33 komandai dod 3 punktus, KP ar numuru 63 dod 6 punktus.
KP ar savu SI-karti atzīmējas visi komandas dalībnieki. Komandas dalībniekiem vienā KP atzīmes jāveic 1 minūtes laikā. Ja kādam no komandas dalībniekiem būs bojāts (pārrauts) SI-kartes stiprinājums, komanda tiek diskvalificēta. Par katru nokavēto minūti pēc kontrollaika beigām komandai no rezultāta tiek atņemts viens punkts.

Karte

Mērogs 1:20000, H = 2,5m
Karte drukāta uz mitrumizturīga A3 papīra.
Katrai komandai tiks piešķirta viena karte plānošanai, kas nebūs mitrumizturīga.


Sacensībām tiks izmantota karte, par pamatu izmantojot orientēšanās karti ar orientēšanās karšu apzīmējumiem, t.i. baltā krāsa – mežs, tumši zaļa krāsa, necaurejams vai grūti caurejams mežs, tumši dzeltenā krāsa  – lauki, atklātas vietas; gaiši dzeltenā – pusatklātas vietas, izcirtumi, jaunaudzes, reti koki, krūmi; ceļu apzīmējumi kartē ir atbilstoši pārvietošanās iespējām.

Dzirdināšanas punkti, serviss

Sacensību rajonā tiks izvietoti dzirdināšanas punkti ar ūdens rezervuāriem un iezīmētas apvidū pieejamās dzeramā ūdens ņemšanas vietas. Sacensību centrā būs pieejamas tualetes, atkritumu maisi, mobilo ierīču uzlādes vieta.

Pieteikumi

Reģistrēšanās līdz 2023. gada 27. septembrim
PIETEIKUMU FORMA – ŠEIT; PIETEIKTĀS KOMANDAS – ŠEIT

Pieteikumus komanda iesniedz tiešsaistē, aizpildot pieteikuma formu mājas lapā. Organizatori nodrošina SI-kartes nomu. SI-kartes īres maksa 2,- EUR. Jāizmanto personīgās SI kartes, kuru ietilpība nav mazāka par 40 kontrolpunktiem.

Dalības maksa katram komandas dalībniekam 3 un 6 stundu rogainingam:

Seniori (60+) un jaunieši (līdz 17 g.v.) 12 eiro

Pārējie 17 eiro

No 30. septembra tajā skaitā sacensību dienā, par distances, komandas nosaukuma vai dalībnieka maiņu papildus jāmaksā 5 EUR.

Ja dalības maksas apmaksai nepieciešams speciāls rēķins, lūdzu rakstīt evid@evid.lv, norādot maksātāja rekvizītus (nosaukums, reģistrācijas Nr., bankas konts), kā arī par ko izrakstāms rēķins.
Apmaksa veicama ar pārskaitījumu vai skaidrā naudā.

Pieteikums sacensībām ir arī garantija dalības maksas samaksai. Dalībnieki, kas ir pieteikušies, bet nepiedalās sacensībās apmaksā 50% no dalības maksas. Ja dalībnieki, kas ir pieteikušies un samaksājuši dalības maksu,  atsaka savu piedalīšanos rakstveidā līdz 27. septembrim, viņiem tiek atmaksāti 50% no iemaksātās summas. Gadījumā, ja dalībnieks jebkādu iemeslu dēļ nestartē un par to nav paziņojis līdz 5. augustam, samaksātā dalības maksa netiek atmaksāta. 

Apbalvošana

Ar pārsteiguma balvām tiks apbalvotas 1.-3.vietu ieguvējas ieskaites grupā. Apbalvojamo komandu skaitu organizatori var mainīt atkarībā no startējušo komandu skaita grupās.
Kontaktinformācija:  (+371) 25677774, evid@evid.lv 
Dalībnieks, piedaloties sacensībās, piekrīt, ka sacensību laikā tiek fotografēts un fotogrāfijas tiek izmantotas šo un citu sacensību publicitātei un aktīva dzīvesveida popularizēšanai drukātā veidā, elektroniskajā vidē un sociālajos tīklos.

Tiekamies Smiltenes novadā!

Vidzemes 3-dienas

Vidzemes 3-dienas 2023

Starta laiki
1. dienas rezultāti
1. dienas etapu laiki
1. dienas grafiki

2. dienas rezultāti
2. dienas etapu laiki
2. dienas grafiki

Kopvērtējums pēc divām dienām

3. dienas rezultāti
3. dienas etapu laiki
3. dienas grafiki

Kopvērtējums pēc trīs dienām

Foto apbalvošana

Foto drons

ODK BAISIE EŽI

Laiks un vieta

Sacensības notiek 2023. gada 28. – 30. jūlijā, Smiltenes apkārtnē.

Sacensību centrs

Smiltenes novads, Cērtenes pilskalns, Vietu skatīt šeit

Dalībnieki

Vecuma grupas – S/V 10, 12, 14, 16, 21A, 21B, 21C, 40, 50, 60, 65, 70; OPEN

Dalībnieki paši ir atbildīgi par savu veselības stāvokli!

Distances

–          Trīs dienu individuālās sacensības pavēles distancē;

–          pavēles distance ar atsevišķu startu izlozes secībā;

–          starta intervāls 2-10 minūtes;

–          atzīmēšanās ar SPORTident.

Pasākuma programma

Piektdiena, 28. jūlijs

no plkst. 16:00Dalībnieku ierašanās un reģistrācija
plkst. 18:00Starts 1. dienas sacensībām

Sestdiena, 29. jūlijs

plkst. 11:00Starts 2. dienas sacensībām
  

Svētdiena, 30. jūlijs

plkst. 11:00Starts 3. dienas sacensībām
plkst. 13:00Apbalvošana, noslēguma pasākums

Distanču parametri

1. diena km1. diena KP2. diena km2. diena KP3. diena km3. diena KP
S101,651,361,26
S121,972,291,99
S142,7103,4143,413
S162,9112,9122,914
S21A5,1145,714615
S21B2,7103,4143,413
S21C2,192,492,510
S403,7154133,813
S502,9112,9122,914
S602,9112,9122,914
S652,2102,6112,511
S702,192,492,510
V101,651,361,26
V121,972,291,99
V143,4123,783,511
V164,3145,2115,116
V21A6178,8219,423
V21B4,3145,2115,116
V21C3,4123,783,511
V405,3156,5167,216
V505,1145,714615
V603,7154133,813
V653,7154133,813
V702,2102,6112,511
OPEN3,4123,783,511

Kartes

1. diena – Sagatavota 2018. – 2023. gads. 2. diena sagatavota 2020. – 2023.. gads. 3. diena sagatavota 2019 – 2022 gads. Kartes autors Kārlis Magons. Karšu mērogs 1:7 500, augstumlīknes ik pa 2,5 m. KP leģendas izpildītas grafisku piktogrammu veidā pēc IOF standartiem. Leģendu eksemplāru var saņemt priekšstarta laikā.

1. diena1. diena
1.diena1.diena1.diena
Šim attēlam ir tukšs alt atribūts; faila nosaukums ir 2-2.jpgŠim attēlam ir tukšs alt atribūts; faila nosaukums ir 2-3.jpg
2.diena2.diena2.diena
Šim attēlam ir tukšs alt atribūts; faila nosaukums ir 3-1.jpgŠim attēlam ir tukšs alt atribūts; faila nosaukums ir 3-3.jpg
3.diena3.diena3.diena

Starta kārtība

3 min. pirms starta dalībnieks reģistrējas uzrādot tiesnesim IDENT numuru

2 min pirms starta saņem leģendas

1 min pirms starta nostājas pie groza ar savas grupas kartēm un pēc starta signāla dalībnieks no savas grupas kastes paņem karti.

Dalībnieks ir personīgi atbildīgs, ka ir paņēmis pareizo, savas grupas karti.

Pieteikšanās 

par visām trīs dienām:

GrupasMaksaSI īres maksa
S10, V10€5 / €2 viena diena€3 / €1 viena diena
S12, S14, V12, V14€10 / €3.5 viena diena€3/ €1 viena diena
S16, V16€14 / €5 viena diena€3/ €1 viena diena
S21A, S21B, S21C, S40, S50, V21A, V21B, V21C, V40, V50€30 / €10 viena diena€3/ €1 viena diena
S60, S65, S70, V60, V65, V70€18 / €6 viena diena€3/ €1 viena diena
OPEN€30 / €10 viena diena€3/ €1 viena diena

Dalības maksu var samaksāt sacensību centrā, ierodoties uz sacensībām.

SPORTident kartes īre 1 EUR par dienu.

Pieteikšanās līdz pirmdienai, 24. jūlijam plkst.24.00, aizpildot pieteikuma

veidlapu internetā – Online. Pieteikuma jānorāda vārds, uzvārds, grupa, dz.g. un

personīgā SI Nr.

No 25. jūlija – pieteikšanās tikai par palielinātu samaksu(+100%).

Izloze internetā, sākot ar 27. jūliju.

Ar pieteikumu sacensībām dalībnieki apliecina, ka neiebilst sacensību laikā organizatoru uzņemto fotogrāfiju un video materiālu izmantošanai sacensību publiskajos materiālos, ja vien netiek norādīts savādāk.

Par pamanītajām kļūdām un neprecizitātēm lūdzam ziņot pa  e-pastu leimanis4@inbox.lv vai pa tālruni  tālr. +371 25677774.

Serviss sacensību centrā.

Medicīniskā palīdzība, WC, Finišā ūdens.

Apbalvošana

Medaļas visās grupas pirmo trīs vietu ieguvējiem kopvērtējumā. 

Kopvērtējuma aprēķināšana

Kopvērtējumā aprēķina visu trīs dienu laika summu.

Tepera takas

S K R I E Š A N A S      S E R I Ā L S

„T E P E R A    T A K A S – 2 0 2 3”

N O L I K U M S

 1. Seriāla mērķis – sekmēt Smiltenes novada iedzīvotāju fizisko spēju attīstīšanu un veselības stiprināšanu.
 1. Seriālu organizē biedrība “Smiltenes sporta centrs”.
 1. Norises vieta – Tepera ezera meža sākumā pie kartingu trases. Seriāla norises laiks – laika posmā no plkst. 17:00 – 19:30;
 1. Pasākuma norise un rezultātu vērtēšana – seriāls risinās desmit kārtās, no kurām kopvērtējumā tiek vērtēta augstāko izcīnīto vietu summa septiņās kārtās. Ja diviem vai vairāk dalībniekiem tā ir vienāda, augstāku vietu ieņem dalībnieks, kurš uzrādījis labāku rezultātu pēdējā kārtā.

Dalībnieki savu rezultātu reģistrē ar elektronisko laika fiksēšanas ierīci SportIdent. 

Ierodoties pasākuma norises vietā dalībnieks secīgi veic sekojošas darbības: vispirms aizpilda dalībnieka kartiņu un saņem laika fiksēšanas ierīci (“SportIdent pirkstiņu”) un ievieto to stacijā “Cleer” – pēc pirkstiņa ievietošanas stacijā “Starts” dalībnieks atbilstoši savai starta grupai dodas 1km, 3km vai 5km  distancē. Distancē pavadītais laiks tiek fiksēts pēc “pirkstiņa” ievietošanas stacijā “Finišs”. Pēc tam dalībnieks nodot “pirkstiņu” sacensību tiesnesim – rezultātu nolasīšanai un datu apstrādei. 

 1. Norises dienas – seriāls risinās ceturtdienās: 11., 18., 25., maijs; 1.;8.; 15. jūnijs; 7., 14., 21., 28. septembris.
 1. Vecuma grupas un distances:
1km V/S-7 /2016.g.dz. un jaunāki zēni un meitenes/; V/S-10 /2015. – 2013.g.dz. zēni un meitenes/; V/S-12 /2012.-2011.g.dz. zēni un meitenes/; S-55+ /1967.g.dz. un vecākas sievietes/.3km V/S-15 /2010.-2008.g.dz. zēni un meitenes/; S-18 /2005.-2007.g.dz. jaunietes/; S-40 /2004.-1983.g.dz. sievietes/; S-55 /1982.-1968.g.dz. sievietes/; V-55+ /1967.g.dz. un vecāki vīrieši/.5km V-18 /2007.-2005.g.dz.jaunieši/; V-35 /2004.-1988.g.dz. vīrieši/; V-45 /1987.-1978.g.dz. vīrieši/. V-55 /1977.-1968.g.dz. vīrieši/;
 1. Apbalvošana – pirmo trīs vietu ieguvēji katrā vecuma grupā kopvērtējumā tiks apbalvoti ar diplomiem un pārsteiguma balvām. Speciālbalvas saņems arī dalībnieki, kas piedalīsies visās kārtās.