Velo aplis 2023

Riteņbraukšanas sacensības “Velo aplis 2023”

Nolikums

Sacensību mērķis:

 • Popularizēt riteņbraukšanu Smiltenē, Smiltenes novadā un tā apkārtnē.
 • Piesaistīt bērnus un jauniešus nodarboties ar riteņbraukšanu,  sporta veidu.
 • Sacensības ir jebkura līmeņa dalībniekiem  bērniem, jauniešiem un open grupas braucējiem, kurus riteņbraukšana saista gan sportiskā, gan amatiera vai hobija līmenī.

Sacensību norises vieta:

GPS koordinātas: 57°29’43.5″N 25°53’33.4″E http://slipi.lv/

Norises laiks:

 • Posmu norises dienas: 2023.gada 24. jūlijā, 07. un 21. augustā.
 • Dalībnieki startē, sev vēlamā, laika posmā no plkst.17:00  19:00.

Distances un starta kārtība:

 • Brauciens ar MTB velo (riepu platums ne šaurāks par 1.9) pa marķētu apli (apļa garums un skaits tiks precizēts), ar laika kontroli.
 • S, V8 distances garums ~1km S, V12 ~5km

Pārējās grupas ~10km

 • Dalībnieki startē individuāli (pa vienam).
 • Lai startētu sacensībās, dalībniekam ir jāierodas starta zonā, kad viņš/viņa ir gatavs startēt.
 • Ja ir vairāk dalībnieku, startēšanas laiks var tikt pagarināts.

Vecuma grupas:

S8*2015. gads un jaunākas
V8*2015. gads un jaunāki
S12*2011.-2014. meitenes
V12*2011.-2014. zēni
S16*2007.-2010. meitenes
V16*2007.-2010. zēni
Sievietes*2006. -1978.
Vīrieši*2006. -1978.
Dāmas*1977. un vecākas
Kungi*1977. un vecāki

*Atkarībā no pieteikto dalībnieku skaita, organizatoriem ir tiesības izmainīt vecuma grupu sadalījumu.

Vērtēšana:

 • Kopvērtējumā tiek vērtētas visu posmu, izcīnīto vietu punktu summa.
 • Katrā posmā, katrā vecuma grupā, par:
 • 1.vietu tiek piešķirti 20 punkti
 • 2.vieta  17 punkti
 • 3.vieta  15 punkti
 • 4.vieta  14 punkti
 • 5.vieta  13 punkti
 • 6.vieta  12 punkti utt..…
 • 17.vieta  1 punkts.
 • Uzvar dalībnieks ar lielāko punktu summu.
 • Ja punktu skaits ir vienāds, tad uzvar dalībnieks, kurš izcīnījis labāku vietu pēdējā posmā.

Papildus kopvŗtējumam, trešajā posmā, 21.augustā, tiks vērtēts “ātrākais aplis” sieviešu un vīriešu konkurencē.

Reģistrācija:

Dalības maksas:

 • Bērniem un jauniešiem, sākot ar 2007.dz.g. un jaunākiem – bez maksas
 • 2006.dz.g. un vecākiem  Eur 3.00

Apbalvošana:

 • Kopvērtējumā, katrā vecuma grupā  ar kausiem un/vai medaļām.
 • S, V 8, 12, 16 grupu dalībnieki, kuri iepriekš reģistrējušies visiem 3 posmiem un tajos visos startējuši, un kuri neizcīna 1.-3. vietu kopvērtējumā, tiks apbalvoti ar piemiņas medaļām.
 • Trešā posma “ātrākā apļa” uzrādītāji (sieviete un vīrietis) tiks apbalvoti ar kausiem.
 • Apbalvošana paredzama, apm. 20:00 pēc trešā posma finiša (21.08.23).

Cita informācija:

 • Ikviens dalībnieks piedalās, apzinoties savu risku.
 • Dalībniekiem aizsargķiveres lietošana ir obligāta.
 • Startējot braucējs apstiprina, ka ir iepazinies ar nolikumu, ka  fiziskās spējas pieļauj dalību un ka tas apzinās, kādi riski to apdraud.
 • Nelaimes gadījumā zaudējumus sedz pats dalībnieks.
 • Aizliegts iesildīties trasē sacensību laikā.
 • Aizliegts izmests atkritumus uz sacensību trases. Jebkurš dalībnieks, kurš izmet atkritumus tiks diskvalificēts.
 • Visus jautājumus, kas nav noteikti nolikumā, izlemj tiesneši.
 • Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus sacensību nolikumā.
 • Dalībnieks un sacensību apmeklētājs tiek informēts, ka pasākuma laikā var tikt veikta filmēšana un fotografēšana no pasākuma

rīkotāja, pasākumu tiesnešu un citu tam pilnvaroto personu puses, kā arī sacensību rezultātu publicēšana. Piesakoties pasākumā kā dalībnieks vai, apmeklējot pasākumu klātienē, apmeklētājs piekrīt, ka var tikt fotografēts un filmēts, ka viņa attēls var tikt izmantots filmās, fotogrāfijās, audiovizuālajos ierakstos, ka viņa sacensību

rezultāti var tikt publicēti sacensību vietā un pasākuma rīkotāja vai citu tam pilnvaroto trešo pušu komunikācijurīkos.

 • Telefona nr. Informācijai +371 26496956(Agnis)
 • Sacensības organizē biedrība VeloLifestyle, un atbalsta