VIDZEMES ZIEMA 2023 – 2024

Orientēšanās seriālā „VIDZEMES ZIEMA” tiek aicināti piedalīties visi orientieristi, kā arī tie, kas par tādiem cer kļūt. Sacensības notiks svētdienu pēcpusdienās un sākot ar 22. oktobri.

Kalendārs

KārtaDatumsVieta
1.22/10/2023Smiltene, Zaķu iela
2.29/10/2023Silva R
3.05/11/2023Smiltene, Cērtenes pilskalns
4.12/11/2023Silva A
5.19/11/2023Vidzeme
6.26/11/2023Smiltenes apkārtne
7.03/12/2023Smiltene, Drandu iela
8.10/12/2023Smiltene, Saltupu ceļš
28/01/2024Atpūtas bāze “Slīpi”
10.04/02/2024

Piedāvājumā sešas distances

1. 5.0 – 7.5 km

2. 4.0 – 5.5 km

3. 3.0 – 4.5 km

4. 1.5 – 3.0 km

5. Izvēle 4 KP

6. Izvēle ar visiem vai mazāk kontrolpunktiem

Divas grupas katrā distancē – S un V

Brīvais starts no 12:00 – 15:00

Sacensības tiek slēgtas plkst. 16:00

Sacensību kārtība

Sacensībās tiek pielietota elektroniskā atzīmēšanās sistēma SPORTident un SPORTident AIR+;

Startā vispirms jāizdzēš SI kartes atmiņa, to ievietojot ierīcē „Clear”;

Pēc tam SI karte jāievieto „Check”, kura pārbauda vai idents informācija ir izdzēsta, kā arī šī stacija aktivizē AIR+ tām SPORTident kartēm, kurām tas ir.

Brīvi izvēlētā laikā izdara starta atzīmi ierīcē „Starts” (Parasto identu ievietojot stacijā, bezkontakta identu pietuvinot stacijai) un dodas distancē.

Arī izvēles dalībniekiem pirms finiša obligāti jāapmeklē pēdējais 96 kontrolpunkts

Finišējot dalībnieks izdara finiša atzīmi ierīcē „Finišs” (Parasto identu ievietojot stacijā, bezkontakta identu pietuvinot stacijai) un pie finiša tiesneša „nolasa” rezultātu.

Kontakta identiem atzīme tiek veikta ievietojot identu stacijā un sagaidot no tās signālu, bezkontakta idents ir jāpietuvina stacijai, signāls, ka atzīme ir veikta ir dzirdams identā, stacija neizdara signālu. Ja bezkontakta idents stacijas tuvumā neizdara signālu, tad atzīmēšanās ir jāveic ievietojot identu stacijā un sagaidot no tās signālu.

Nozaudējot SPORTident 8 karti dalībnieks atlīdzina pilnu tās vērtību 30 eur, par nozaudētu SIAC karti dalībnieks atlīdzina tās vērtību 70 eur.

Ja dalībnieks izstājās no distances, vai arī ir pazaudējis SPORTident karti, obligāti ir jādodas pie finiša tiesneša un jāpaziņo par to.

Vērtēšana

Lai aprēķinātu kopvērtējumu, dalībniekam ir obligāti jābūt dalībnieka numuram. 

Katrā kārtā visi dalībnieki ar ieskaitītu rezultātu saņem punktus kopvērtējuma aprēķināšanai. Punktus iegūst grupas uzvarētāja rezultātu izdalot ar attiecīgā dalībnieka rezultātu un reizinot ar 1000. 

Punktus sestajā distancē dalībniekiem, kuri nav apmeklējuši visus kontrolpunktus, piešķir pēc atšķirīgas sistēmas. Labākajam no iepriekšminētajiem piešķir 850 punktus, nākošajiem pēc tabulas ieņemto vietu secībā.

800
750
700
650
500
500
u.t.t.

Ja neviens visus kontrolpunktus nav apmeklējis, tad 1000 punktus piešķir labākajam un nākošajiem kā iepriekš. 

Kopvērtējumā ieskaita pusi plus vienu no visām kārtām.

Dalības maksas

Pieaugušie 5 eur

Pensionāri, Studenti 3.5 eur.

Bērni no 14 gadu vecuma līdz 17 gadu vecumam 3 eur.

Bērni līdz 13 gadu vecumam 2 eur.

Dalībnieka numurs 1 eur

Apbalvošana

Kopvērtējumā apbalvo pirmo trīs vietu ieguvējus katrā grupā ar diplomiem un pārsteiguma balvām.

Laika apstākļu ietekmē sacensību vieta var tikt mainīta. Informācija par izmaiņām tiek publicēta http://hafnijs.lv un Smiltenes OS whatsapp grupā.

Atbildība

Dalībnieki paši pilnībā atbildīgi par savu veselības stāvokli un gatavību startēt. Startējot distancē, ikviens dalībnieks pats uzņemas pilnu atbildību par savu veselību un rīcību. Par bērniem sacensību zonā un arī distancē pilnībā atbild viņu vecāki/aizbildņi.